nl en de
0165 599 388 info@daza.nl
Menu

Bed verlaten

Al vele jaren is de Optiscan hét hulpmiddel om het aantal valincidenten te beperken.

De unieke combinatie van infrarood technologie, specifieke software en draadloze technologie heeft zich bewezen als een betrouwbaar en flexibel inzetbaar signaleringssysteem waarmee valincidenten voorkomen kunnen worden. De Optiscan detecteert wanneer een bewoner aanstalten maakt het bed te verlaten. Een alarmsignaal wordt doorgegeven aan het verpleegoproepsysteem. Deze tijdige oproep geeft de verpleging de gelegenheid adequaat te reageren en zodoende ernstig letsel bij de cliënt te voorkomen. Onderzoek heeft aangetoond dat, dankzij het gebruik van de Optiscan, het aantal valincidenten enorm gereduceerd wordt. In de praktijk is gebleken dat 85% van de cliënten zich nog op de rand van het bed bevindt wanneer de verzorging na een oproep ter plaatse komt. De ervaringen van verplegende en het voordeel voor de gebruiker dragen in hoge mate bij aan het enorme succes van de Optiscan. Maar er zijn meer voordelen:

10 argumenten waarom de Optiscan ook voor uw organisatie de beste oplossingen biedt!

Door praktijkervaringen van verplegenden in de psychogeriatrische zorg te inventariseren en analyseren kunnen wij u onderstaand een aantal steekhoudende argumenten aanbieden.

 

  1. Reductie aantal valincidenten
  2. Natuurlijk herstel dag- en nachtritme
  3. Geen overlast voor verzorging door onnodige vervuiling op de kamer
  4. Inzicht in het nachtelijk gedrag van nieuwe bewoner(s)
  5. Controle bij dwaalgedrag
  6. Prima alternatief voor fixatie
  7. Voorkomen van menselijk leed
  8. Verminderde arbeidsdruk en verhoogde privacy van de cliënt.
  9. Cliënt wacht voortaan op begeleiding
  10. Tijdsbesparing, dus kostenbesparing

Bedscan klaar voor pilots.

De zorg is in een hoog tempo aan het veranderen. Wet- en regelgeving, kostenbesparingen en de vergrijzing spelen hierin een grote rol. Om goede zorg te kunnen blijven leveren is het tijd voor een innovatieve oplossing. Daza heeft met de Bedscan de oplossing gecreëerd waardoor mensen op een humane manier kunnen worden beschermd en de zorgverlener efficiënter zijn of haar werk kan uitvoeren. Het systeem kan meerdere potentieel gevaarlijke situaties herkennen en kan per cliënt worden ingesteld. U bepaalt wanneer u gealarmeerd wilt worden….. Lees meer

Welke producten hebben wij hiervoor in ons assortiment?

De Optiscan is er in verschillende uitvoeringen. Neem gerust contact met ons op indien u meer informatie wilt ontvangen of als u meer uitleg wenst welke Optiscan het beste bij uw situatie past. We hebben voor iedere situatie een gepaste oplossing.

Via een kabel op het aanwezige verpleegoproepsysteem.

De alarmen worden door een ontvanger ontvangen en middels een kabeltje doorgegeven aan het reeds aanwezig verpleegoproepsysteem. Voor bijna alle oproepsystemen zijn de passende kabels verkrijgbaar. Zo nodig kan deze eenvoudig op maat voor u worden gemaakt.

Artikelnummer 7082
De Daza Optiscan is een draadloze sensor welke registreert wanneer een bewoner aanstalten maakt om het bed te verlaten. Op het moment dat de bewoner op de rand van het bed zit, zal de Optiscan een draadloos alarm versturen naar de bijbehorende ontvanger. Deze ontvanger zorgt ervoor dat de verzorgende een melding krijgt. Deze vroegtijdige alarmering (voordat men daadwerkelijk uit bed stapt), geeft u de gelegenheid adequaat te kunnen reageren en een mogelijke val te voorkomen.

Artikelnummer 7311
De Daza ontvanger 7311 heeft de mogelijkheid om 16 Daza alarmzenders draadloos te ontvangen. Tijdens een alarm (van bijvoorbeeld een Optiscan) zal de ontvanger middels een bijpassende koppelkabel het verpleegoproepsysteem activeren. De verzorgende krijgt vervolgens het bijbehorende alarm binnen en kan direct reageren. De Daza 7311 wordt gevoed via een stopcontact.

Artikelnummer 7312
De Daza ontvanger 7312 is identiek aan de 7311 echter wordt de voeding betrokken uit het verpleegoproep systeem. De stekker is vervangen door een bajonet montage deel om de ontvanger aan de muur te bevestigen. Het muurdeel kan naar behoeven op meerdere kamers worden geplaatst zodat het flexibel inzetbare karakter gewaarborgd is.

Artikelnummer 4010
Deze set bestaat uit een draadloze Optiscan (7082) en een LC-ontvanger. Deze ontvanger werkt alleen i.c.m. de bijgeleverde Optiscan. Tijdens een alarm zal de ontvanger middels een bijpassende koppelkabel het verpleegoproepsysteem activeren. Op deze ontvanger kunnen geen extra producten worden gekoppeld.

 

Artikelnummer 4510
Deze set bestaat uit een draadloze Optiscan (7082) en een LC-ontvanger (Plug & Play). De Daza 4510 is identiek aan de 4010 echter wordt de voeding betrokken uit het verpleegoproep systeem.

Koppeling met een zender van derden.

Voor het maken van een oproep kan ook gebruik worden gemaakt van een zender van derden. Veel verpleegoproepsystemen hebben draadloze alarmzenders welke direct kunnen communiceren zonder tussenkomst van een Daza ontvanger. Door een dergelijk alarmzender in te bouwen in een DAZA product, kan de koppeling eenvoudig to stand worden gebracht.

Artikelnummer 7009
Draadloze Optiscan sensor waarin een door derden aangeleverde zender wordt ingebouwd (7009). Bij alarm wordt deze zender geactiveerd en communiceert deze rechtstreeks naar het verpleegoproepsysteem.

Artikelnummer 7109
Draadloze Optiscan sensor waarin de dealer zelfstandig de zender inbouwt.

 

Akoestische alarmering

In die situaties dat er geen oproepsysteem aanwezig is, kan men eenvoudig gebruik maken van een akoestische ontvanger. Deze zal bij een alarm gaan piepen en zo de verzorger waarschuwen. Een vereiste is wel dat de ontvanger gevoed moet worden vanuit een stopcontact en dat de verzorger zich in de nabijheid begeeft. Deze ontvanger kan zowel in een thuiszorg als in een instelling gebruikt worden. Let op dat de afstand tussen de alarmgever en de ontvanger niet te groot is. Is dit wel het geval dan kan middels repeaters de afstand vergroot worden.

Artikelnummer 7082
De Daza Optiscan is een draadloze sensor welke registreert wanneer een bewoner aanstalten maakt om het bed te verlaten. Op het moment dat de bewoner op de rand van het bed zit, zal de Optiscan een draadloos alarm versturen naar de bijbehorende ontvanger. Deze ontvanger zorgt ervoor dat de verzorgende een melding krijgt. Deze vroegtijdige alarmering (voordat men daadwerkelijk uit bed stapt), geeft u de gelegenheid adequaat te kunnen reageren en een mogelijke val te voorkomen.

Artikelnummer 7311
De Daza ontvanger 7311 heeft de mogelijkheid om 16 Daza alarmzenders draadloos te ontvangen. De ontvanger kan naar wens akoestisch worden geprogrammeerd. Tijdens een alarm (van bijvoorbeeld een Optiscan) zal de ontvanger een akoestisch signaal genereren.

Artikelnummer 4110
Deze set bestaat uit een draadloze Optiscan (7082) en een akoestische LC-ontvanger. Deze ontvanger werkt alleen i.c.m. de bijgeleverde Optiscan. Tijdens een alarm zal de ontvanger een akoestisch signaal afgeven om de verzorgende te alarmeren.

Op een DAZA pager (pieper) voor maximale bewegingsvrijheid.

In die situaties dat er geen oproepsysteem aanwezig is, kan men gebruik maken van een Daza pager. Deze pager kan worden gekoppeld met 16,32 of 64 Daza alarmsensoren. De Pager2 ontvangt elk alarm over een afstand van ±40 meter (gebouw-afhankelijk). Wanneer dit niet toereikend is voor uw situatie kan die afstand nagenoeg onbeperkt verlengt worden door middel van onze repeaters.

Artikelnummer 7182
Draadloze Optiscan sensor met Aan/Uit schakelaar.  Bij alarm wordt de Daza zender geactiveerd en communiceert deze rechtstreeks naar de Daza Pager.

Artikelnummer 5116/5132/5164
De Pager2 is een draadloze, draagbare ontvanger die zonder tussenkomst van andere apparatuur direct communiceert met onze alarmgevers. Met de bijbehorende software kunt u op de Windows PC alle gewenste instellingen en gegevens programmeren. Tevens kunnen de teksten, welke op het display verschijnen, na een oproep (bijv. Halszender -> Dhr. Jansen), ingegeven worden. De Pager beschikt over een intern logging systeem waarin 1000 events met tijd en datum worden opgeslagen. Wanneer de pager verbonden wordt met uw PC worden deze gegevens automatisch gesynchroniseerd en weggeschreven in de database op uw PC. Daarnaast kan de pager ook zenden, naar bijvoorbeeld een tweede Pager, voor een eventuele assistentie oproep. Bereik: +/- 40 m (gebouw afhankelijk), dit bereik kan eenvoudig worden vergroot middels onze repeaters (artikel 5783) Aantal inleesbare zenders: 16 Pager wordt geleverd met de bijbehorende oplaad cradle.