nl en de
0165 599 388 info@daza.nl
Menu

Via een kabel op het verpleegoproepsysteem wat aanwezig is (instellingen).

De alarmen worden door een ontvanger ontvangen en middels een kabeltje doorgegeven aan het reeds aanwezig verpleegoproepsysteem. Voor bijna alle oproepsystemen zijn de passende kabels verkrijgbaar. Zo nodig kan deze eenvoudig op maat voor u worden gemaakt. Bij het koppellen van een ontvanger aan uw oproepsysteem is de aansluiting van de “lange bel” op dat moment in gebruik. Dit lost u eenvoudig op door een Daza halszender in te lezen op die zelfde ontvanger. Let daar op bij het kiezen voor een type ontvanger. Dit is n.l. niet altijd mogelijk.

DAZA Draadloze rookdetector
met ingebouwde zender van derde – 8020

In deze optische rookdetector kan ieder willekeurig zendertje van derden worden ingebouwd, (b.v. van een zorgtelefoon). Wanneer er rook wordt gedetecteerd geeft deze rookdetector een goed hoorbaar geluid en verzendt tevens het alarmsignaal via de ingebouwde zender.

DAZA Draadloze rookdetector
(met DAZA zender) – 8021

art.nr. 1186
Alarm zender verwerkt in een horloge welke zowel om de pols of als medaillon gedragen kan worden.
Te gebruiken i.c.m. NG ontvanger (1311-1312).

DAZA Rookdetector netspanning gevoed
(met DAZA zender) – 8121

Deze optische rookdetector is voorzien van een zender welke communiceert met DAZA ontvangers en pagers. Wanneer er rook wordt gedetecteerd genereert deze rookdetector een goed hoorbaar geluid en verzendt tevens het alarmsignaal naar een ontvanger of pager. Stroomvoorziening middels netspanning ~230V. Melders is voorzien van backup accu. Deze rookmelder voldoet aan het vereiste bouwbesluit.

art.nr.8013
Paddestoelknop draadloos
Idem als 8012 echter voorzien van ingebouwde zender van derden (zender aanleveren).

DAZA Rookdetector netspanning gevoed
(met zender van derden) – 8122

Idem als 8121 echter nu met ingebouwde zender van derden (zender aanleveren).

DAZA CO-detector draadloos
(met zender van derde) – 8022

Deze koolmonoxide detector is voorzien van een zender van derden welke communiceert met bijbehorende ontvanger. Wanneer er een te hoge koolmonoxideconcentratie wordt gedetecteerd genereert deze detector een goed hoorbaar geluid en verzendt tevens het alarmsignaal naar de ontvanger.
De waarde van de koolmonoxideconcentratie wordt weergegeven op een display. Tevens wordt de hoogste waarde opgeslagen.

DAZA CO-detector draadloos (met DAZA zender) – 8023

Deze koolmonoxide detector is voorzien van een zender welke communiceert met DAZA ontvangers en pagers. Wanneer er een te hoge koolmonoxide-concentratie wordt gedetecteerd genereert deze detector een goed hoorbaar geluid en verzendt tevens het alarmsignaal naar een ontvanger of pager.
De waarde van de koolmonoxideconcentratie wordt weergegeven op een display. Tevens wordt de hoogste waarde opgeslagen.

DAZA CO-detector draadloos zonder zender – 8024

Wanneer er een te hoge koolmonoxideconcentratie wordt gedetecteerd genereert deze detector een goed hoorbaar geluid. De waarde van de koolmonoxideconcentratie wordt weergegeven op een display.
Tevens wordt de hoogste waarde opgeslagen.

DAZA Rookdetector netspanning gevoed
(met Daza zender) – 8121

Deze optische rookdetector is voorzien van een zender welke communiceert met DAZA ontvangers en pagers. Wanneer er rook wordt gedetecteerd genereert deze rookdetector een goed hoorbaar geluid en verzendt tevens het alarmsignaal naar een ontvanger of pager. Stroomvoorziening middels netspanning ~230V. Melders is voorzien van backup accu. Deze rookmelder voldoet aan het vereiste bouwbesluit.

DAZA Rookdetector netspanning gevoed
(met zender van derden) – 8122

Idem als 8121 echter nu met ingebouwde zender van derden (zender aanleveren).

Universele ontvanger
(nieuwe generatie stopcontact versie) – 1311

Deze ontvanger wordt in een stopcontact geplaatst en is door de programmeerbare functies universeel toepasbaar zowel als akoestische ontvanger als ontvanger welke gekoppeld is aan een verpleegoproepsysteem. De programmering kan verzorgt worden door de dealer of door het aanschaffen van een programmeerunit. (art. nr. 1320) Voor koppeling met het verpleegoproepsysteemzijn er diverse standaard koppelkabels verkrijgbaar.

Downloads

Handleiding

Universele ontvanger Plug & Play – 1312

Deze ontvanger wordt in een stopcontact geplaatst en is door de programmeerbare functies universeel toepasbaar zowel als akoestische ontvanger als ontvanger welke gekoppeld is aan een verpleegoproepsysteem. De programmering kan verzorgt worden door de dealer of door het aanschaffen van een programmeerunit. (art. nr. 1320) Voor koppeling met het verpleegoproepsysteemzijn er diverse standaard koppelkabels verkrijgbaar.

Downloads

Handleiding

Op een zorgtelefoon welke in de ruimte aanwezig is (instellingen of thuiszorg).

Voor het maken van een oproep wordt steeds vaker gebruikt gemaakt van een zogeheten “zorgtelefoon “. De alarmmelding gaat via een telefoon verbinding dan naar de persoon welke moet reageren op de oproep. Deze toestellen worden zowel in instellingen als thuis in de wijk toegepast. Vaak is het bij deze zorgtelefoons alleen mogelijk via een draadloos zendertje een alarm te maken.
Door een extra zendertje in te leren op de zorgtelefoon en deze in te bouwen in een DAZA product, kan de koppeling eenvoudig to stand worden gebracht

Neem over deze producten contact met ons op

Op een akoestische ontvanger welke in een stopcontact zit.

In die situaties dat er geen oproepsysteem aanwezig is, kan men eenvoudig gebruik maken van een akoestische ontvanger. Deze zal bij een alarm gaan piepen en zo de verzorger waarschuwen. Een vereiste is wel dat de ontvanger gevoed moet worden vanuit een stopcontact en dat de verzorger zich in de Op een akoestische ontvanger welke in een stopcontact zit. In die situaties dat er geen oproepsysteem aanwezig is, kan men eenvoudig gebruik maken van een akoestische ontvanger. Deze zal bij een alarm gaan piepen en zo de verzorger waarschuwen. Een vereiste is wel dat de ontvanger gevoed moet worden vanuit een stopcontact en dat de verzorger zich in de nabijheid begeeft. Deze ontvanger kan zowel in een thuiszorg als in een instelling gebruikt worden. Let op dat de afstand tussen de alarmgever en de ontvanger niet te groot is. Is dit wel het geval dan kan middels repeaters de afstand vergroot worden.

DAZA Draadloze rookdetector
met ingebouwde zender van derde – 8020

In deze optische rookdetector kan ieder willekeurig zendertje van derden worden ingebouwd, (b.v. van een zorgtelefoon). Wanneer er rook wordt gedetecteerd geeft deze rookdetector een goed hoorbaar geluid en verzendt tevens het alarmsignaal via de ingebouwde zender.

DAZA Draadloze rookdetector
(met DAZA zender) – 8021

art.nr. 1186
Alarm zender verwerkt in een horloge welke zowel om de pols of als medaillon gedragen kan worden.
Te gebruiken i.c.m. NG ontvanger (1311-1312).

DAZA Rookdetector netspanning gevoed
(met DAZA zender) – 8121

Deze optische rookdetector is voorzien van een zender welke communiceert met DAZA ontvangers en pagers. Wanneer er rook wordt gedetecteerd genereert deze rookdetector een goed hoorbaar geluid en verzendt tevens het alarmsignaal naar een ontvanger of pager. Stroomvoorziening middels netspanning ~230V. Melders is voorzien van backup accu. Deze rookmelder voldoet aan het vereiste bouwbesluit.

art.nr.8013
Paddestoelknop draadloos
Idem als 8012 echter voorzien van ingebouwde zender van derden (zender aanleveren).

DAZA Rookdetector netspanning gevoed
(met zender van derden) – 8122

Idem als 8121 echter nu met ingebouwde zender van derden (zender aanleveren).

DAZA CO-detector draadloos
(met zender van derde) – 8022

Deze koolmonoxide detector is voorzien van een zender van derden welke communiceert met bijbehorende ontvanger. Wanneer er een te hoge koolmonoxideconcentratie wordt gedetecteerd genereert deze detector een goed hoorbaar geluid en verzendt tevens het alarmsignaal naar de ontvanger.
De waarde van de koolmonoxideconcentratie wordt weergegeven op een display. Tevens wordt de hoogste waarde opgeslagen.

DAZA CO-detector draadloos (met DAZA zender) – 8023

Deze koolmonoxide detector is voorzien van een zender welke communiceert met DAZA ontvangers en pagers. Wanneer er een te hoge koolmonoxide-concentratie wordt gedetecteerd genereert deze detector een goed hoorbaar geluid en verzendt tevens het alarmsignaal naar een ontvanger of pager.
De waarde van de koolmonoxideconcentratie wordt weergegeven op een display. Tevens wordt de hoogste waarde opgeslagen.

DAZA CO-detector draadloos zonder zender – 8024

Wanneer er een te hoge koolmonoxideconcentratie wordt gedetecteerd genereert deze detector een goed hoorbaar geluid. De waarde van de koolmonoxideconcentratie wordt weergegeven op een display.
Tevens wordt de hoogste waarde opgeslagen.

DAZA Rookdetector netspanning gevoed
(met Daza zender) – 8121

Deze optische rookdetector is voorzien van een zender welke communiceert met DAZA ontvangers en pagers. Wanneer er rook wordt gedetecteerd genereert deze rookdetector een goed hoorbaar geluid en verzendt tevens het alarmsignaal naar een ontvanger of pager. Stroomvoorziening middels netspanning ~230V. Melders is voorzien van backup accu. Deze rookmelder voldoet aan het vereiste bouwbesluit.

DAZA Rookdetector netspanning gevoed
(met zender van derden) – 8122

Idem als 8121 echter nu met ingebouwde zender van derden (zender aanleveren).

Universele ontvanger
(nieuwe generatie stopcontact versie) – 1311

Deze ontvanger wordt in een stopcontact geplaatst en is door de programmeerbare functies universeel toepasbaar zowel als akoestische ontvanger als ontvanger welke gekoppeld is aan een verpleegoproepsysteem. De programmering kan verzorgt worden door de dealer of door het aanschaffen van een programmeerunit. (art. nr. 1320) Voor koppeling met het verpleegoproepsysteemzijn er diverse standaard koppelkabels verkrijgbaar.

Downloads

Handleiding

Op een DAZA pager (pieper) voor maximale bewegingsvrijheid.

In die situaties dat er geen oproepsysteem aanwezig is, kan men eenvoudig gebruik maken van een akoestische ontvanger. Deze zal bij een alarm gaan piepen en zo de verzorger waarschuwen. Een vereiste is wel dat de ontvanger gevoed moet worden vanuit een stopcontact en dat de verzorger zich in de nabijheid begeeft. Deze ontvanger kan zowel in een thuiszorg als in een instelling gebruikt worden. Let op dat de afstand tussen de alarmgever en de ontvanger niet te groot is. Is dit wel het geval dan kan middels repeaters de afstand vergroot worden.

DAZA Draadloze rookdetector
met ingebouwde zender van derde – 8020

In deze optische rookdetector kan ieder willekeurig zendertje van derden worden ingebouwd, (b.v. van een zorgtelefoon). Wanneer er rook wordt gedetecteerd geeft deze rookdetector een goed hoorbaar geluid en verzendt tevens het alarmsignaal via de ingebouwde zender.

DAZA Draadloze rookdetector
(met DAZA zender) – 8021

art.nr. 1186
Alarm zender verwerkt in een horloge welke zowel om de pols of als medaillon gedragen kan worden.
Te gebruiken i.c.m. NG ontvanger (1311-1312).

DAZA Rookdetector netspanning gevoed
(met DAZA zender) – 8121

Deze optische rookdetector is voorzien van een zender welke communiceert met DAZA ontvangers en pagers. Wanneer er rook wordt gedetecteerd genereert deze rookdetector een goed hoorbaar geluid en verzendt tevens het alarmsignaal naar een ontvanger of pager. Stroomvoorziening middels netspanning ~230V. Melders is voorzien van backup accu. Deze rookmelder voldoet aan het vereiste bouwbesluit.

art.nr.8013
Paddestoelknop draadloos
Idem als 8012 echter voorzien van ingebouwde zender van derden (zender aanleveren).

DAZA Rookdetector netspanning gevoed
(met zender van derden) – 8122

Idem als 8121 echter nu met ingebouwde zender van derden (zender aanleveren).

DAZA CO-detector draadloos
(met zender van derde) – 8022

Deze koolmonoxide detector is voorzien van een zender van derden welke communiceert met bijbehorende ontvanger. Wanneer er een te hoge koolmonoxideconcentratie wordt gedetecteerd genereert deze detector een goed hoorbaar geluid en verzendt tevens het alarmsignaal naar de ontvanger.
De waarde van de koolmonoxideconcentratie wordt weergegeven op een display. Tevens wordt de hoogste waarde opgeslagen.

DAZA CO-detector draadloos (met DAZA zender) – 8023

Deze koolmonoxide detector is voorzien van een zender welke communiceert met DAZA ontvangers en pagers. Wanneer er een te hoge koolmonoxide-concentratie wordt gedetecteerd genereert deze detector een goed hoorbaar geluid en verzendt tevens het alarmsignaal naar een ontvanger of pager.
De waarde van de koolmonoxideconcentratie wordt weergegeven op een display. Tevens wordt de hoogste waarde opgeslagen.

DAZA CO-detector draadloos zonder zender – 8024

Wanneer er een te hoge koolmonoxideconcentratie wordt gedetecteerd genereert deze detector een goed hoorbaar geluid. De waarde van de koolmonoxideconcentratie wordt weergegeven op een display.
Tevens wordt de hoogste waarde opgeslagen.

DAZA Rookdetector netspanning gevoed
(met Daza zender) – 8121

Deze optische rookdetector is voorzien van een zender welke communiceert met DAZA ontvangers en pagers. Wanneer er rook wordt gedetecteerd genereert deze rookdetector een goed hoorbaar geluid en verzendt tevens het alarmsignaal naar een ontvanger of pager. Stroomvoorziening middels netspanning ~230V. Melders is voorzien van backup accu. Deze rookmelder voldoet aan het vereiste bouwbesluit.

DAZA Rookdetector netspanning gevoed
(met zender van derden) – 8122

Idem als 8121 echter nu met ingebouwde zender van derden (zender aanleveren).

Daza Pager  5116

De Pager2 kan tot 16 zenders ontvangen en weergeven. Het inlezen van de zenders kan doormiddel van de bijbehorende software “Pagertools” eenvoudig worden uitgevoerd. De Pager2 zal tot een afstand van ± 40 meter ontvangen. Dit is echter zéér gebouwafhankelijk en zal in de praktijk uitgetest dienen te worden. Het bereik kan onbeperkt vergroot worden door het toepassen van art.nr. 5083. De Pager2 beschikt over een logging systeem waarmee tot 1000 oproepen in de pager kunnen worden opgeslagen. Daarnaast kan deze logging via het Pagertools programma worden uitgelezen. De pager is voorzien van een display, pieper en trilmotor. Naast het Pagertools programma kunt u ook meerdere instellingen via de pager eenvoudig instellen. Pager wordt geleverd incl. lader.

Downloads Handleiding

Daza Pager  5132

Deze pager kan tot 32 zenders ontvangen en weergeven.

Downloads Handleiding