nl en de
0165 599 388 info@daza.nl
Menu
<h1 class="down_anchor" style="padding-top: 10px;"><a href="#below_slider" rel="attachment wp-att-1350"><img class="aligncenter size-full wp-image-1350" src="https://www.daza.nl/wp-content/uploads/2015/11/scroll_down.png" alt="scroll_down" width="33" height="33" /></a></h1>

U bepaalt het alarmeringsmoment.

BEDSCAN: Alarmering op maat

De zorg is in een hoog tempo aan het veranderen. Wet- en regelgeving, kostenbesparingen en de vergrijzing spelen hierin een grote rol. Om goede zorg te kunnen blijven leveren is het tijd voor een innovatieve oplossing. Daza heeft met de Bedscan de oplossing gecreëerd waardoor mensen op een humane manier kunnen worden beschermd en de zorgverlener efficiënter zijn of haar werk kan uitvoeren. Het systeem kan meerdere potentieel gevaarlijke situaties herkennen en kan per cliënt worden ingesteld. U bepaalt wanneer u gealarmeerd wilt worden.

Eenvoudig te plaatsen

Vanwege de grote variatie in bedden en de daarbij behorende voetborden is er voor de Bedscan een universele klem ontwikkeld. Met behulp van de klem kunt u de Bedscan eenvoudig plaatsen en indien gewenst verplaatsen naar een ander bed. Er is hierdoor geen montage vereist.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/9LJsGGBlrNE?rel=0" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

Alarmstanden

1) Zit in bed

De Bedscan stuurt een alarm wanneer de persoon gaat zitten in bed.

2) Zit op de rand

De Bedscan stuurt een alarm wanneer de persoon zich naar de rand van het bed verplaatst

3) Stapt uit bed

De Bedscan stuurt een alarm wanneer de persoon uit bed stapt.

4) Te lang uit bed

De Bedscan stuurt een alarm wanneer de persoon langer dan 5, 10 of 15 minuten uit bed is.

Toepassing in de praktijk

Ziekenhuizen (vroegtijdige alarmering)

Veel patiënten in een ziekenhuis hebben door allerlei oorzaken een verhoogd valrisico. Vaak zijn er ingrijpende veranderen in de gezondheidstoestand, hierdoor groeit de angst en onzekerheid. Soms heeft men last van medicamenten of acute verwardheid. Als ziekenhuis probeer je continu in te spelen op deze factoren en heb je een gezamenlijk doel om valincidenten te beperken. De Daza Bedscan is een tool die je kunt inzetten per bed. De flexibele alarmering zorgt ervoor dat u deze perfect op de patiënt kunt afstemmen. Zo kunnen valincidenten worden voorkomen en kan tevens fixatie worden terug gedrongen. Vaak wordt er gekozen voor vroegtijdige alarmering:

  1. Alarmering wanneer de patiënt gaat zitten in bed. Deze vroegtijdige alarmering zorgt ervoor dat u tijdig bij de patiënt kunt zijn, nog voordat deze het bed verlaat. U kunt dan de patiënt gerust stellen of eventueel uit bed begeleiden.
  2. Alarmering wanneer de patiënt op de rand gaat zitten. Hierbij kan de patiënt wel rechtovereind zitten / slapen, maar u ontvangt een alarm wanneer deze op de rand gaat zitten. Een duidelijke indicator dat de patiënt het bed gaat verlaten.

Ook hier kan natuurlijk gebruik gemaakt worden van de standen 3 t/m 6. Het grote voordeel van de Bedscan is dat u als zorgprofessional bepaalt wat het valrisico is van de patiënt en de sensor hierop aanpast. Daarnaast staan er geen sensoren meer op de vloer en wordt 1 bed bewaakt.

Verpleeghuizen (85-90% alarmreductie)

Vele Optiscan’s hebben een plek gevonden in de verpleeghuizen. Een eenvoudig en krachtig hulpmiddel die vele valincidenten heeft voorkomen. Maar het is niet altijd gewenst om direct te alarmeren wanneer men het bed  wilt verlaten. We zien een verandering in de manier van zorgverlening. Hoe geven we de bewoner meer eigen regie, maar behouden we toch een veilige woonomgeving. Dit kan met behulp van een Bedscan. Voorbeeld:

“De bewoner komt regelmatig zijn bed uit in de nacht. Wanneer de verzorging direct ter plaatse komt geeft dit een grote vorm van irritatie bij de bewoner. Vanwege de grote hoeveelheid alarmen, levert dit ook extra werkdruk op bij de verzorgende”

Er is besloten een Bedscan te plaatsen op stand 5 (10 minuten uit bed). Resultaten hebben aangetoond dat de bewoner in 90% van de gevallen binnen de ingestelde tijd weer zelfstandig terug in bed is gegaan. Daarnaast wordt de bewoner veel minder gestoord en is hierdoor minder geïrriteerd. Mocht de bewoner tijdens zijn verblijf fysiek achteruit gaan, dan is het grote voordeel dat je de Bedscan eerder kan laten alarmeren.